AV

Voorzover niet anders overeengekomen, gelden voor de door Ibuildings uit te voeren werkzaamheden de "Algemene Voorwaarden Ibuildings, versie 30 april 2018". 

Download de Ibuildings Algemene Voorwaarden versie april 2018 als PDF bestand. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

Contact

Heeft u naar aanleiding van de hierboven beschreven algemene voorwaarden nog aanvullende vragen of opmerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Formulier verzonden.

Wij nemen snel contact met u op.