AV

Voorzover niet anders overeengekomen, gelden voor de door Ibuildings uit te voeren werkzaamheden de "Algemene Voorwaarden Ibuildings, versie 1 juni 2013". 

Download de Ibuildings Algemene voorwaarden versie juni 2013 als PDF bestand. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

Contact

Heeft u naar aanleiding van de hierboven beschreven algemene voorwaarden nog aanvullende vragen of opmerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Formulier verzonden.

Wij nemen snel contact met u op.